Skip to content

AI i helsevesenet – Den kritiske balansen mellom innovasjon og regulativer

Hentet fra LinkedIn (artikler)

Artikkel: Redaksjonen EHiN

5. juni, 2023


Ingvild Araldsen Blom, direktør for digitale plattformer har skrevet en artikkel om hvordan kunstig intelligens (AI) stadig har blitt mer integrert i helsevesenet i Norge som fører til den kritiske balansen mellom innovasjon og regulativer.

Hun påpeker at dette vil fortsette å endre måten vi diagnostiserer, behandler og tilbyr helsetjenester på i fremtiden. Potensialet for AI løsninger i helsesektoren er enormt, og det er viktig å undersøke og utnytte de mulighetene denne innovative teknologien gir. Samtidig må vi være oppmerksomme på de regulatoriske utfordringene knyttet til bruk av AI for å sikre pasientsikkerhet, personvern og ansvarlig bruk. Samtidig er det viktig å håndtere regulatoriske utfordringer knyttet til pasientsikkerhet, personvern og ansvarlig bruk av AI. Hun understreker viktigheten av balanse mellom innovasjon og regulativer for å skape bedre og mer effektive helsetjenester.

Les hele artikkelen til Ingvild Araldsen Blom

Scroll To Top