Skip to content

Digital kompetanse hos klinikere

Det finnes et hav av muligheter til å bruke teknologi i helse – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene? 

Det ligger en sterk forventning i at teknologi skal løse mange av utfordringene i helsesektoren. Men hvordan skal de som jobber i helsesektoren lære seg å jobbe med de nye løsningene? 

Som en sykepleier skriver: “Har akkurat vore i møte i ein og ein halv time for opplæring og sjekk av virtuelle møterom. Men er det noen som har tatt for seg kva “VR i møte” egentlig krever av kompetanse og ressursbruk?”

Da pandemien i mars slo til som verst ble tusenvis av helsepersonell kastet inn i haste-digitaliseringsprosessen, der bruken av blant annet videokonsultasjoner ble hverdagens nye arbeidsverktøy for mange på kort tid. Det ble en ilddåp for mange digitale løsninger. 

Et par måneder har gått siden nedstengingen av samfunnet og pandemiens verste hergjinger. Men bruken av digitale verktøy i helse er kommet for å bli. Å anskaffe nye digitale verktøy er en ting – men opplæring, fornuftig bruk, og å strukturere dem inn i en arbeidsflyt er noe helt annet. 

Det gjenstår å se hvordan bruken av digitale verktøy, og digital kompetanse hos klinikere og helsepersonell utvikler seg med tiden. En ting er sikkert – med den digitale omstruktureringen av helsepersonells hverdag trengs det høynet kompetanse på feltet.

I webinaret møter dere bl.a:

Janne Herholdt Dugstad (Institutt for sykepleie- og helsevitenskap)

Jon-Torgeir Lunke (Seniorrådgiver i avdeling utredning Direktoratet for e-helse)

Jo Cranner (Seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund)

Nicolas Øyane (Lege og leder for Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL))

Mads Andreas Jonassen (Sykepleier og kundeutvikler i Dignio)

Thomas Smedsrud (Lege og medisinsk direktør i DIPS)

Dette EHiN Webinaret er utarbeidet i dialog med bl. a. Direktoratet for e-helse, Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Sammen tar vi diskusjonen på Kreftforeningens Vitensenter mandag 31. august. Det strømmes også gratis på våre hjemmesider. 

Scroll To Top