Skip to content

EHiN 2020 enda mer digital

Foto av: Lene Stamnes Sandaunet

Denne uken innførte Oslo og Lillestrøm nye restriksjoner i kampen mot koronapandemien.

Ledelsen i Norges Varemesse og ledelsen i EHiN har vært i direkte kontakt med kommuneoverlegen i Lillestrøm. Her fikk vi bekreftet at det er nye regler for konferanser fra kl 16.00, den 10. november 2020.

Fra seksjonssjef i Byrådslederens kontor fikk vi senere denne eposten som forteller:

Alle innendørs arrangementer er forbudt i 3 uker. Kan man likevel streame en konferanse?

Ja, det er tillatt med heldigitale arrangementer.

Hva menes med et heldigitalt arrangement?

Det skal til enhver tid ikke være mer enn én person på scenen. Man kan altså ikke ha en deltaker og en intervjuer på scenen samtidig.

Hva med teknikere?

Man kan ha et minimum med teknikere i rommet, som f.eks. en fotograf og lydmann. Annet crew, som f.eks. produsent og regissør, må oppholde seg i et tilstøtende rom.

Er det tillatt å streame en konsert?

Ja, det er anledning til å streame konserter, forestillinger etc. der profesjonelle aktører deltar. Her kan det være flere på scenen, men kun medvirkende aktører. Det kan ikke være publikum tilstede.

Norges Varemesses NoVa Studio og EHiN har etter dette omorganisert resten av konferansen etter de nye reglene. 

Sikkerhet er det viktigste. EHiN har i løpet av dette året flere ganger måtte endre rammene sine, og sammen med NoVa Studio er vi en fleksibel team som på kort tid har også tilpasset seg de nye reglene, sier Nard Schreurs, daglig leder for EHiN og konferanseansvarlig.

Resten av programmet til EHiN går akkurat som  skrevet i programmet – deltakerne av det som skulle filmes på Lillestrøm kobles opp via en digital løsning. Alt innhold strømmes via konferanse plattformen Tappin – akkurat som i går.

Scroll To Top