Skip to content

EHiN styrker teamet

Fra venstre: Iselin Holmedal Marstrander, Sunniva Balstad og Kristian Hatteland

Artikkel: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

3. mars, 2023


EHiN har utvidet med nye aktiviteter slik som Helsedatadagen, Helsesikkerhetsdagen, Plattformdager og ulike frokostseminarer. Med økende aktivitet, er det derfor på tide å skalere opp bemanningen. I den forbindelse utvider EHiN staben med tre nye ansatte.

Iselin Holmedal Marstrander

Iselin (37) har en master i teknologi og innovasjon fra UiO, og er nestleder i Hjernesvulstforeningen.

– Å være en del av en nettverksportal og -plattform som EHiN, å kunne koble aktører og teknologi med hverandre for å bedre helsetjenesten og -tilbudet, ser jeg på som en stor mulighet, sier Iselin.

Med et engasjement for medisinsk forskning og bruk av teknologi innen kreftbehandling, har Iselin skrevet sin masteroppgave om presisjonsmedisin og teknologi i behandling av hjernekreften glioblastom.

– Nå skal jeg jobbe med helsedata, kreftforskning, innbyggerperspektiv, politikk og nettverk, og være i dialog med mennesker fra ulike fagmiljøer, bakgrunn og kompetanse. Målet er å gjøre helse forståelig for andre, og å være en form for relasjonsbygger.

Daglig leder Nard Schreurs i EHiN er fornøyd med å få Iselin med på laget. Siden nyttår har han sammen med de tre nye ansatte lagt store planer for det kommende året. 

– Vi ser at den store transformasjonen innen helse står foran oss, og tror at EHiN som samlearena for både offentlig og privat sektor kan utvides i mange retninger. Iselin har kompetanse på bruk av helsedata, med fokus på forskning, kreft og presisjonsmedisin. Hun får ansvar for politikk og samfunn, og vil være kontaktpunktet for å fange opp trender og behov herfra.

Kristian Hatteland

Kristian Hatteland (32) er EHiNs nyeste tilskudd innen forretningsutvikling, og “alt annet” som han selv kaller det.

Kristian har tre år fra BI med markedsføring, og tre år fra UIS med dynamisk webdesign. Videre har han vært med på to startups; innen ny brannsikkerhetsteknolgi, og et tredjepartslogistikk selskap.

– Når det gjelder EHiN så blir jeg veldig engasjert av at folk fra forskjellige bransjer og bedrifter møtes for å bli bedre i lag. Jeg føler EHiN er en plass der jeg kan bidra, og jeg ser mye potensiale i EHIN. Jeg skal jobbe for å gjøre mer ut av EHiN enn det allerede gjøres i dag, sier Kristian.

Nard Schreurs ser frem til fremtidig samarbeid med Kristian.

– Det er mye vi må diskutere rundt utvikling av helsesektoren, og til det tror vi at det er et behov for EHiN som en helårsplattform med mange fysiske og digitale aktiviteter og møteplasser. Kristian vil være med å utvikle rammene rundt dette, og får ansvar for å bygge gode modeller for innhold, nettverk og bygging av en digital plattform for kunnskap og kompetanse.

Sunniva Balstad

Som spesialsykepleier med mange års klinisk erfaring, og med en mastergrad i folkehelsevitenskap, har Sunniva Balstad (39) en bred helsefaglig bakgrunn.

– Ved EHiN ble jeg ble særlig tiltrukket av muligheten til å være med å bidra til fremtidens utvikling innen helse. Jeg har jobbet mange år som sykepleier, og kjenner godt utfordringene i helsevesenet. Deretter har jeg en stor interesse for formidling og kommunikasjon, noe som jeg får anledning til å jobbe med i EHiN.

Kommunikasjon og kompetanseutvikling er to områder Sunniva skal ha ansvar for.

– Jeg tror god helsekommunikasjon blir enda mer viktig i tiden som kommer. Med sosiale medier og enorme mengder informasjon (og desinformasjon) om helse, skal EHiN være en pålitelig kilde til informasjon på e-helsefeltet.

– Med Sunniva får vi inn en person med klinisk bakgrunn, samtidig som hun er bredt interessert i alt som beveger seg innen helse. Sunniva er flink til å skrive, og vil først og fremst jobbe med nyheter og andre tekster, sier Schreurs.

Skrevet av Sunniva Balstad og Cora Schreurs

Scroll To Top