Skip to content

Anders Tunold-Hanssen – Helse + Interoperabilitet = Fremtiden

Kan også høres fra:

Hvis jeg reiser til Helsinki og blir syk i Helsinki, så starter vi med blanke ark. Men mine bankkontodata er tilgjengelig hvor som helst!

For en Nordisk borger er det vanskelig å forstå hvorfor en type sensitiv data er tilgjengelig, mens en annen type ikke er det. Svaret ligger i begrepet “interoperabilitet”, muligheten til å dele helsedata på tvers av sykehus, institusjoner og landegrenser. 

Anders Tunold-Hanssen leder Nordic Interoperability Project, et initiativ for å initiere løsninger og skape debatt om hvordan vi kan sikre Nordens innbyggere trygg tilgang til sine helsedata uansett hvor i regionen de reiser, i tråd med målene i NordicHealth 2030.

Hør på flere episoder av EHiNpodden:

Scroll To Top