Skip to content

Helsedata – om mulighetene og hvordan å lykkes i fremtiden

Hvordan kan vi på best mulig måte bruke og forvalte våre helsedata? Hvilke muligheter finnes, og hvordan skal vi gå frem for best å utnytte potensialet ved helsedata? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer på Helsedatadagen 10. mai på Oslo Event Hub.

Fra øverst venstre: Ira Hebold Haraldsen, Ellen Rønning-Arnesen, Ketil Widerberg, Bettina Lundgren, Ivar Hukkelberg, Morten Krogh Danielsen, Gun Peggy Knudsen, Marthe Iversøn Standeren

Artikkel: Redaksjonen EHiN

9. mai, 2023


«Vi skal utnytte våre helsedata bedre», uttaler leder for Danish National Genome Center, Bettina Lundgren i den danske utgaven av Dagens Medicin. Sammen med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, leder for Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg og assisterende direktør i FHI og tidligere områdedirektør for helsedata, Gun Peggy Knudsen, retter Bettina Lundgren fokus på utnyttelse av helsedata, innovasjon og persontilpasset medisin, samt forskjellene mellom våre to land i håndtering og bruk av helsedata.

Gjennom pandemien fikk vi et innblikk i viktigheten av internasjonalt samarbeid innen helse. I mai 2022 kom forslaget fra EU om en ny forordning for bruk og deling av helsedata. Målet er å sikre at pasienter i Europa har tilgang til informasjon om egne helsedata, tillit til at helsedata er tilgjengelig ved behov, og brukes i tråd med pasientens eget ønske. EU-kommisjonen har blant annet uttalt at utfordringen nå er å opprettholde viktigheten av helsedata som en drivkraft for veien videre. 

Forskning fordrer bruk av helsedata. Den forrige danske strategien for persontilpasset medisin har gått ut, og Lundgren fremhever behovet for en ny nasjonal strategi med økt fokus på helsedata, ny teknologi og forskning.

Samtidig blir kunstig intelligens stadig mer vanlig i helsevesenet. Gjennom forskning og innovasjon kan diagnostisering automatiseres, samt bidra til predikering av risiko for sykdom. Men skal vi lykkes med kunstig intelligens innen helse, er vi avhengig av gode data. Hvordan benyttes helsedata i dag til å trene opp algoritmer, og hvordan kan kunstig intelligens bidra til innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste? 

Hør prosjektkoordinator for AI-Mind, og leder for Center for Cognitive Health in Brain Disease, Dr. Ira Hebold Haraldsen snakke om kunstig intelligens i helsesektoren, og om fremtidsrettet diagnostisering. Director of Customer Success & Marketing i Deepinsight, Ivar Hukkelberg forteller om hvordan AI og data kan brukes til smart planlegging på sykehus, som vil gi kortere ventelister og bedre forutsigbarhet for ansatte og pasienter. Marthe Iversøn Standeren og Morten Krogh Danielsen i SAS Institute vil snakke om AI-sykehuset og nødvendigheten av governancestruktur for å lykkes. Avdelingsdirektør Kari Nytrøen presenterer hvordan Norsk helsearkiv i samarbeid med Anzyz Technologies tar i bruk språkalgoritmer (kunstig intelligens) for å gjøre det lettere å finne relevante data til forskning. Direktør Bjørn Børresen deler sine refleksjoner omkring hva dette betyr for utviklingen av framtidens journal.

Dette og mye mer på Helsedatadagen 2023.

Tematikken omkring våre helsedata er mer aktuell enn noen gang før. EHiN følger debatten, 10. mai, både digitalt og fysisk. Sikre deg billetter her, og møt opp på Helsedatadagen. 

Etter konferansen blir det mulighet for middag på Asia ved Aker brygge, kl 17:30.
Asia Akerbrygge | Restaurant på Aker Brygge
OBS:
 Egen billett for middag

Scroll To Top