Skip to content

Høring for en nasjonal styringsmodell for e-helse

Kan du ikke spille av videoen/strømmen? Se webinaret her: https://www.youtube.com/watch?v=UoiRDKjDS7c

Nasjonal styringsmodell for e-helse videreutvikles. Forslaget som nå er ute på høring skal styrke gjennomføringsevnen på e-helsefeltet, skape helhetlig utvikling og sikre at aktørene som bidrar i modellen får økt innflytelse.

Som kjent er det nå sendt ut et høringsnotat om dette temaet med høringsfrist 11. april, se https://www.ehelse.no/horinger/horing-nasjonal-styringsmodell-for-e-helse

Webinaret vil skje i form av en samtale. Spørsmål en ønsker å få belyst er:

  • Hvilke av de utfordringer som er beskrevet i høringsnotatet er de viktigste?
  • Er de fire anbefalte endringene gode nok svar på utfordringene?

Deltakere første del:

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Deltakere andre del:

Moderator: Arild Haraldsen, StratIT

Når? – 23. mars kl. 10:00 – 11:30

Hvor? – digitalt, produsert fra Kreftforeningens Vitensenter

Scroll To Top