Skip to content

Kan teknologi løse sykepleiermangelen?

Norge mangler ifølge tall fra Sykepleierforbundet 7000 sykepleiere. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan tallet bli så høyt som hele 28 000 i 2035.

  • I hvilken grad kan ny teknologi erstatte sykepleiere?
  • Kan ny teknologi hjelpe sykepleiere med å gjøre oppgavene raskere?
  • Hvordan kan ny teknologi gjøre at sykepleiere kan bruke mer av sin tid på primæroppgavene sine?
  • Vil ny teknologi kunne gjøre sykepleieryrket kulere, slik at flere ønsker å jobbe som det?

Dette er spørsmål vi tar opp i dette webinaret.

Deltakere:

  • Bente Christensen, seniorkonsulent i Norsk Sykepleierforbund.
  • Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio.
  • Vegard Urnes, daglig leder i SensCom.
  • Jacob Fegth Conradi, avdelingsleder for distriktsavdelingen i Kreftforeningen.
  • Siw Helene Myhrer, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Det er åpent for både fysisk og digital deltakelse. Fysisk deltakelse skjer på Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, Oslo.

Scroll To Top