Skip to content

Kontrolltårn – veien til innovasjon

Pandemien har vist at kapasiteten i dagens helsevesen er sprengt. Perspektivmeldingen viser at det blir flere eldre og flere vil få kreft. Det er behov for å jobbe på nye måter dersom fremtidens pasienter skal få den behandlingen de trenger. I dette seminaret setter vi søkelys på innovasjon.

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet utvikle løsninger og systemer for planlegging av operasjonsvirksomheten. Målet er bedre resultater for pasientene og bedre ressursutnyttelse i sykehuset. I prosjektet etableres samarbeid mellom private leverandører. Prosjektet trekker også på kompetanse fra olje og gass for å sikre at ressursene i operasjonsstuene utnyttes mer effektivt.

I dette webinaret vil vi snakke med statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng og høyres Erlend Svardal Bøe om innovasjon i helse.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross snakke mer om hvorfor innovasjon er så viktig for fremtidens pasienter. Klinikksjef Øyvind Skraastad og prosjektleder Odd Arild Lehne vil fortelle om prosjektet og hva som kan oppnås. Klinikksjef Sigbjørn Smeland vil kommentere fra et kreftperspektiv og innovasjonspådriver helse Riche Vestby fra Nasjonalt program for leverandørutvikling vil si noe om tempo i og erfaringer fra innovasjonspartnerskap.

På flyplasser er administrasjon, kontroll og kommunikasjon helt sentralt, og alt går gjennom et kontrolltårn.

  • Kan vi også utvikle et “kontrolltårn” for sykehus?
  • Hvilken nytte kan et slikt prosjekt gi innen kreftbehandling?
  • Hvordan får vi til privat offentlig partnerskap?
  • Hvordan sikre nytte utover egen helseregion?

Når? – 1. februar kl. 11:00

Hvor? – digitalt, produsert fra Kreftforeningens Vitensenter

Dette webinaret er i samarbeid med Kreftforeningen.

Deltakere:

Scroll To Top