Skip to content

Skifter navn: Imatis blir DNV Imatis

Tidligere Imatis feirer 30 år som leverandør av effektive og digitale løsninger for helsesektoren med nytt navn: DNV Imatis. Som en del av prosessen har selskapet fått en helt ny visuell identitet, men vi kan betrygge med at løsningene er de samme som før -og stadig under utvikling for å tilpasse seg en bredere og større kundegruppe i både inn og utland. www.dnvimatis.no

Effektive helsetjenester. Satt i system.


DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med DNV Imatis’ løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, pasienttransport og renholdstjenester.

Morten Andresen, DNV Imatis

Vi tok en prat med Morten Andresen, gründer av Imatis om den nye sammensetningen.

– DNV og Imatis er sterke faglige miljøer – hvordan vil synergien mellom de to bli?

DNV har etablert et nytt forretningsområde – Accelerator, ledet av Liv Hovem.  I den nye avdelingen vil man ha fokus på oppkjøp og organisk vekst av vekstselskaper innenfor e-Helse og Cyber Security. DNV har over mer enn 150 år jobbet innenfor accurance,  og har gjennom dette fokusområdet mange sykehus på kundesiden både i Asia og USA. Gjennom oppkjøpet av Imatis ønsker man å ta en tydelig rolle innenfor accuranse og e-helse i, Norge og internasjonalt. Kombinasjonene av DNV Imatis og DNV som eier, vil bidra til at vi får en raskere organisk vekst, men det legges og til rette for mulige oppkjøp som kan akselerere veksten ytterligere. DNV sine sterke faglige miljø, samt tilgang til kapital vil bidra til at DNV vil kunne få et solid fotfeste innen e-Helse, på linje med de andre forretningsområdene som er en del av DNV sin virksomhet i dag.

Morten Andresen, DNV Imatis

– Hva kan helsesektoren forvente av DNV Imatis i den nye sammensetningen?

DNV Imatis er i hovedsak et produkthus som utvikler e-Helse løsninger innen sykehus og kommunesektoren. Satsningen her vil bli ytterligere styrket. DNV Imatis vil sikre at vi har et hjemmemarked for våre produkter og kompetanse, men vi vil og ha et større fokus på å bli et internasjonalt e-helse selskap. DNV er i dag i mer enn 100 land, og det er klart at DNV Imatis vil bruke både merkevare og tilstedeværelsen til DNV som et springbrett for videre vekst internasjonalt. Oppkjøp av selskap i Norge og Internasjonalt som kan bidra til en raskere vekst er og et viktig element i strategien fremover. DNV Imatis har nylig oppdatert vår grafiske profil, slik at man har et tydeligere budskap og visuelle elementer som gjør det tydeligere for våre kunder at vi nå er en del av DNV gruppen.

Morten Andresen, DNV Imatis

– Norge trenger sterke aktørører for å drive frem helsenæring. Vil DNV Imatis være en slik aktør.

DNV Imatis vil jobbe for å åpne opp våre plattformer og økosystem, slik at vi kan jobbe tettere med flere aktører i sektoren. Det vil ta litt tid å få dette helt på plass, men vi har et mål om a vi kan være et lokomotiv for flere selskap som ønsker seg inn i den globale e-helsenæringen.

Morten Andresen, DNV Imatis

Scroll To Top