Skip to content

Velferdsteknologi-programmet videreføres, hva får vi ut av det?

Velferdsteknologi-programmet ble etablert i 2013 og består av flere prosjekter, blant annet trygghets- og mestringsteknologi, utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for kronisk syke, og arkitektur og infrastruktur.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.

Nå er det bestemt at programmet videreføres i perioden 2022-2024. I perioden er det velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser som skal prioriteres, i tillegg til digital hjemmeoppfølging.
Hva har vi fått ut av programmet hittil og hva kan vi forvente i årene fremover? Fungerer programmet og skaper det innovasjon? 

Deltagere:

  • Terje Wistner, KS
  • Liv Heidi Brattås Remo, leder for velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet
  • Sturle J. Monstad, ledet velferdsteknologiprosjektet for de 10 kommunene på Haugalandet fra 2015- juli 2021
  • Janne Herholdt Dugstad, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Anita Moe Larsen, Norway Health Tech
  • Grete Kvernland-Berg, norgessjef for PA Consulting
  • Håkon Dahle, Co-founder i Dignio

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/08/18/videreforer-velferdsteknologiprogrammet/

Scroll To Top