Åpning av salg og EHiN i 2020

14. april 2020

EHiN 2020 – utfordringer og muligheter

2020 er vel året digital helse er på alle agendaer. Vi hadde nok gjerne sett en annen anledning, men det er ingen tvil om at koronakrisen har trigget en del utviklinger som mange har ønsket over flere år. Bruk av videokonferanse i konsultasjoner, for å nevne noe, er tatt i bruk blant allmennleger i løpet av noen uker.

Men også en robust infrastruktur, bruk av helsedata, sporingsapper, ulike selvmeldingstjenester for pasienter og medisinsk avstandsoppfølging er viktige temaer. De it-selskapene vi har snakket med snakker om lik eller økt aktivitet mot helsesektoren – selv om det gjenstår å se om det medfører et varig aktivitetsløft for it-bransjen.

Helse er en av våre viktigste ressurser, kanskje til og med den viktigste. Det er en verdi vi bærer med oss hele livet, fra fødsel til grav, og det gjelder både oss, vår familie og våre venner. Hvordan den digitale revolusjon påvirker oss og vår helse medfører både spennende nye løsninger og vanskelige etiske spørsmål. EHiN er plattformen for å oppdatere seg på disse temaene.

Året 2020 for EHiN

EHiN AS har i starten av 2020 gått gjennom noen endringer. Målet er å frigjøre EHiN, og i større grad å bli en plattform som kan bidra til å utvikle digitale løsninger innen helse på tvers av offentlig og privat sektor. For å være med på å gjøre Norge til en ledende e-helsenasjon, og for å være den prioriterte møteplassen for alle som har interesser for fremtidens helsesektor.

Til det er eierskapet til EHiN overført fra IKT-Norge, Oslo Cancer Cluster og Macsimum til selskapet selv. Dermed står EHiN fritt til å utvikle seg og til å finne nye innovative veier fremover for å skape kompetanse og debatt rundt digital helse.

For EHiN som årlig konferanse vil det ikke ha noe å si – den vil bli som den har vært, forhåpentligvis litt bedre for hvert år. I 2019 hadde EHiN neste 1700 deltakere. I evalueringen svarte over 80 prosent av de 455 respondentene at de svært sannsynlig eller ganske sannsynlig vil delta på EHiN igjen – mens ytterligere 14 prosent kommer “nokså sannsynlig” tilbake.

I tillegg svarte like mange at de vil anbefale EHiN til andre. Med det har EHiN solid støtte blant deltakere for retningen konferansen har utviklet seg – selv om det også mange som ønsker seg den sentrale hovedscene tilbake, samt mange påpeker i evalueringen at det er utfordrende å få med seg alle sesjoner en ønsker.

Så alt skulle ligge til rette for en vanlig gjennomføring av EHiN 2020. Men dette året er alt utenom vanlig. Og til tross for at november er langt unna er det vel nesten sikkert at EHiN ikke kommer til å gjennomføres på helt vanlig måte. Om vi rigger hele Spektrum er en avgjørelse vi kommer til å ta i løpet av april eller mai. Det finnes alternativer som vi holder på å undersøke – og det vil være mulige digitale varianter også.

Hva kan vi forvente fra EHiN 2020?

Hvordan lager en et program som er relevant og oppdatert om syv måneder? Det kan være utfordrende å få på plass temaer i en tid hvor endringene går så fort.

Vi har en svært kompetent programkomite, som gir bred forankring og høy kompetanse.

I 2019 deltok EHiN i en prosess rundt Nordic Health 2030 i regi av Copenhagen Institute for Future Studies. Rapporten bygger på utgangspunktene at vi trenger en mer preventiv helsesektor, mye basert på datadrevne prosesser, og at de små nordiske landene må samarbeide mer for å lage en alternativ modell for digital helse. https://ehin.no/artikler/nordic-health-2030-process-summary/

EHiN vil se på det kommende tiåret, fra 2020 til 2030, som et viktig tema for konferansen: hvor skal vi være om ti år og hvordan kommer vi oss dit?

Ellers vil programmet handle mye om helsedata, nye modeller for helsetjenester, læring fra koronatiden, sikkerhet og personvern, og mange av de andre temaene som har vært på agendaen de siste årene. Alle som har innspill kan melde dette til 5. juni via: https://ehin.no/meld-inn-foredragsholder/

Sponsorpakker

Når det gjelder sponsorpakker, så jobbes det med å lage fleksible løsninger med tanke på årets usikkerhet. Vi regner med å ha dette på plass fra ca 1. mai. Prismodellen vil ikke endre seg i forhold til i fjor, slik at om det blir på Spektrum kan en videreføre pakkene fra 2019 for samme pris frem til slutten av mai. Sjekk brosjyren her: https://ehin2019.wpengine.com/partner/ 

Vi kommer til å ta kontakt med alle tidligere sponsorer i løpet av et par uker for å sette opp digitale møter. 

Andre kan melde interesse for en samtale/digitalt møte om EHiN 2020 her: partner@ehin.no

Se alle bilder fra EHiN 2019 her.

EHiN har på grunn av usikkerheten ikke inngått en endelig avtale med en eventpartner for EHiN 2020 ennå. Tidligere kontaktpunkter hos Macsimum faller dermed borte. Ta kontakt med nard@ehin.no eller partner@ehin.no.

Skrevet av Nard Schreurs, daglig leder EHiN og direktør eHelse i IKT-Norge