Anne Louise Kleiven

Anne Louise Kleiven er prosjektleder for Avansert hjemmesykehus for Lungemedisin 2019-2020. Hun er koordinator for Langtids mekanisk ventilasjon ved OUS, en stilling hun har vært i siden 2014. Hun er spesialisert i Lungesykepleie fra Høgskulen i Bergen 2014 og jobber som sykepleier ved Lungemedisinsk sengepost, OUS.

Kleiven er også medlem av Forskningsgruppen Lungemedisinsk avdeling, OUS

-Prosjektmedarbeider i studien: «Monitoring long-term nocturnal non-invasive ventilation for chronic hypercapnic respiratory failure: What are the basic tools»

-For tiden student ved UIO hvor jeg forsker på “Long-term nocturnal non-invasive ventilation and Health related quality of life”