Lilly Ann Elvestad

Generalsekretær for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) siden 2015. FFO er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Vi har i dag 84 medlemsorganisasjoner og representerer omtrent 350 000 enkeltmedlemmer.

Representerer FFO i ulike råd og utvalg, blant annet medlem av HO21-rådet og Nasjonalt E-helsestyre.

Har bred arbeidserfaring fra både offentlig og privat/ideell sektor.

Utdannet samfunnsøkonom og statsviter, samt en MBA.