Akson – veien til en digital fremtid

Akson er en felles kommunal journal for helhetlig samhandling. Ifølge Direktoratet for e-helse skal Akson sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen. Det vil gi pasienter tryggere behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Men gjennom sommeren har diskusjonen rundt dette store prosjektet, med en total ramme på 22 milliarder kroner, inntatt de nasjonale mediene. Flere krever at prosjektet legges på høring og ønsker omkamp om retning og format prosjektet skal ta.

Men hvor er veien videre? Alle sier de er enige i målbilde – å få smidige systemer som støtter under arbeidsflyt, prosesstøtte, utveksling av data, kommunikasjon og trygg, pasientnær behandling.

Med Kjartan Olafsson (Legeforeningen), Thomas Smedsrud (DIPS), KS og flere.

Moderator: Nard Schreurs

 

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.