Økt kapitaltilgang i helsenæringen – en forutsetning for internasjonal vekst?

Sammenlignet med sine nordiske naboer er Norge en liten aktør når det gjelder helseeksport. Mye ligger til rette for at norsk helsenæring skal kunne vokse til å bli en respektabel eksportør innenfor helse, men for at det skal kunne forekomme må man kvitte seg de hindrene som gjør at norske bedrifter ikke når helt opp.

Et av disse hindrene er mangel på kapital hos produksjonsbedriftene. Både banknæringen og staten kan gi bedriftene en hjelpende hånd gjennom blant annet nye GIEK ordninger, i håp om å drive frem eksporten av norsk helsenæring.

Moderator: Fredrik Syversen

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.