Monica Larsen

Monica Larsen er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, LMI og arbeider med rammebetingelser for forskning og utvikling samt næringsutvikling på legemiddelområdet. Formålet er å bidra til verdiskapning gjennom å være pådriver for at det etableres flere arbeidsplasser, at Norge øker eksport inntektene, samt at norske pasienter får best mulig behandling.

Kort sagt handler dette om å få fram de norske biotech-selskapene, sørge for at de i størst mulig grad utvikler, skalerer og produserer produktene sine i Norge. Samtidig jobber hun for å tiltrekke utviklings- og produksjonsprosjekter fra de store internasjonale selskapene til Norge.