Per Arne Holman

Per Arne Holman er utdannet helseøkonom og har jobbet som leder av Lovisenberg DPS og som kvalitetssjef før nåværende stilling som analysesjef Lovisenberg Diakonale Sykehus.