Siw H. Myhrer

Siw H. Myhrer har bakgrunn som sykepleier og leder, med videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, psykisk helsearbeid og endringsledelse. Hun jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet og er prosjektleder for utprøving av digital hjemmeoppfølging.