Adele Flakke Johannessen

Adele har en mastergrad i sosiologi fra NTNU. De siste ti årene har hun jobbet som prosjektleder i Teknologirådet. Her har hun jobbet med temaer som helse, kunstig intelligens, personvern og utvikling av metoder for involvering. For tiden leder hun scenarioprosjektet for fremtidens demensomsorg i 2035 og et prosjekt om digitalisering innen psykisk helse.