Helse og omsorg i 2030 og 2035

Rapport fra fremtiden, møt sykepleierne Amir, Anette og Astrid i 2030

av Øystein T. Berg, Senior adviser in inFuture.

inFuture har gjennomført en studie av fremtidens sykepleie på oppdrag fra Sykepleierforbundet. I denne sendingen vil du se resultatet av analysen. Du vil få se tre korte filmer om fremtidssykepleierne Amir, Anette og Astrid, og Øystein T. Berg  vil presentere analysen som ligger under hver av filmene.

 

Demensomsorg i 2035 – Sammen, med eller på?

av Adele Flakke Johannesen, prosjektleder i Teknologirådet.

I dag har rundt 80 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles innen 2040. Kognitiv svikt og demens medfører utstrakt bruk av helse- og omsorgstjenester, og vil være en økende samfunnsutfordring i årene fremover. Samfunnet og politikerne står overfor mange valg, og til dels motstridende hensyn, når de utvikler politikk for et aldrende samfunn. Det kan være vanskelig å forutse resultatet og konsekvensene av valgene som tas.

I slike tilfeller kan scenarioer være en god metode for å finne handlingsrommet og finne de viktigste spørsmålene som må håndteres.

Scenarioene tar for seg sikre utviklingstrekk innen demografi, økonomi, politikk og teknologi. De tar også for seg to usikre utviklingstrekk. Hvem skal gi omsorgen og i hvor stor grad vi er villig til å overlate enkelte beslutninger til maskinene?

Moderator: Merete Lyngstad 

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.