Digitalisering som verktøy for bedre kvinnehelse

Kvinner opplever gjerne ulike helseutfordringer i løpet av livet, og kan på mange måter oppleve diffuse symptomer i forbindelse med kroniske sykdommer i større grad enn menn.

Samtidig har medisinsk forskning tradisjonelt sett basert seg på mannlige forsøkspersoner, og kjønnsforskning viser at typiske kvinnesykdommer har lav status innen medisinen. Gjennom helsedigitalisering kan man dra nytte av nye verktøy og apper som kan bidra til å gjøre en forskjell innen kvinnehelse. Hør mer om løsningene i denne sesjonen med Maria Ræder og Marieke Claessen.

 

Automatisering innen gynekologisk praksis

av Maria Ræder, avtalespesialist i gynekologi ved Bergen Spesialsesenter.

Som gynekolog har Maria Ræder sammen med teamet i Preforma AS over flere år utviklet et program som spesifikt er innrettet for å bedre kvaliteten i konsultasjoner fokusert på kvinnehelse/gynekologi. Programmet fungerer som en digital assistent som innhenter all relevant informasjon i forkant av konsultasjonen.

Det er utviklet over flere år av erfarne gynekologer og tilpasset etter erfaringer fra bruk på over 30000 pasienter.  Faglig sørger programmet for å dekke alle relevante problemstillinger innen gynekologi med skreddersydde spørsmål etter en logisk algoritme tilpasset den aktuelle pasienten. På denne måten sørger en for en grundig kartlegging av plager som f.eks menstruasjonsrelatert besvær (kraftige blødninger, smerter), seksuell helse og klimakterielle plager, som ellers ofte underkommuniseres til legen og fører til betydelig reduksjon i kvinners livskvalitet.

Opplysningene gjøres om til ferdigskrevet journalnotat med en kvalitetssikret sykehistorie og sparer tid som ellers ville gått til informasjonsinnhenting og kan heller fokusere tiden i konsultasjonen undersøkelse, informasjon og behandling.

Vi har allerede flere fornøyde kunder i gynekologisk praksis som bruker programmet, og vi ser på muligheten til å tilpasse programmet til sykehusbruk og til fastlegebruk.

 

Digitalisering av gynekologi, fødselshjelp og poliklinikk

av Marieke Claessen, avdelingssjef i avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

I avdeling for Gynekologi og fødselshjelp DS og på fødepoliklinikken har de innført videokonsultasjoner mellom jordmor og den gravide for å sikre at alle opplysninger i helsekortet overføres til pasientjournalen, samtidig som pasienten får informasjon om kommende fødsel og barseltid. I samme periode har avdelingen utarbeidet tre informasjonsfilmer som erstatter en fysisk omvisning i fødeavdelingen. 

 

Robotassistert ultralyd av gravide

av Ingrid Petrikke Olsen, overlege ved Hammerfest sykehus og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Robotassistert ultralyd eliminerer avstand og bidrar til enklere oppfølging av gravide med lang reisevei. I stedet for at den gravide reiser til spesialisten eller at spesialisten ambulerer ut av sykehuset, kan vi utføre ultralyd via en robotarm. Spesialisten kan utføre ultralyden ved å fjernstyre ultralydproblem via robotarmen. Jordmor og pasient i hjemkommune ser det samme bildet på sitt ultralydapparat som gynekologen på sykehuset gjør. Via vanlig lyd-bilde kommuniserer den gravide, jordmor og gynekolog med hverandre.

Ultralydbildene lagres i journalen gjennom digitalt media arkiv og sikrer kvaliteten på dokumentasjonen og muliggjør at fagfolk kan diskutere funnene i ettertid hvis nødvendig. Slik knyttes fagfolk nærmere sammen i samarbeidet rundt oppfølging av gravide på tvers av tjenestenivå og faglig isolasjon i små fagmiljø unngås.

Moderator: Kristin Kornelia Utne

Billetter kan fås tak i her: https://ehin.no/2020/tickets/