Ingrid Petrikke Olsen

Ingrid Petrikke Olsen er overlege ved Hammerfest sykehus og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har det faglige ansvaret i prosjektet «robotassistert ultralyd av gravide» som etter utprøving nå implementeres i Finnmarkssykehuset mellom Klinikk Alta og Hammerfest sykehus.

Ingrid Petrikke er utdanet Cand Med ved UiT Norges arktiske universitet i 1996. Hun ble godkjent spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2007 og har en PhD i gynekologisk ultralyd fra 2011. I sin universitetsstilling har Ingrid ledet oppbyggingen av desentralisert utdanning av leger i Finnmark (Finnmarksmodellen), hvor hun også underviser. Ingrid representerer for tiden Norsk Gynekologisk Forening i referansegruppe ledet av Helsedirektoratet og som skal foreslår hvordan tidlig ultralyd og DNA testing av fosteret kan implementeres i Norge etter at Stortingsflertallet vedtok dette i vår.