Ida Grytvik

Ida Grytvik er utdannet psykiatrisk sykepleier med mastergrad i praktisk kunnskap. Hun har jobbet innen akuttpsykiatri siden 2009 og er per tiden ansatt som fagutviklingssykepleier ved akuttpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset.