Cecilie Varsi

Moderator

Cecilie Varsi er Seniorforsker i Avdeling for Digital Helseforskning på Oslo Universitetssykehus. Hun jobber med design, utvikling og utprøving av digitale løsninger for mestring og kommunikasjon for pasienter og helsepersonell. Cecilie har doktorgrad (2016) fra Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, med fokus på Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis.