Liv Heidi Brattås Remo

Liv Heidi Brattås Remo er programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (avd. velferdsteknologi og rehabilitering).

Liv Heidi er utdannet sykepleier med videreutdanning innen demens og mastergrad i kunnskapsledelse fra CBS (Copenhagen Business School). Masteroppgaven omhandlet implementering av velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten. Hun har i tillegg et masterprogram i kvalitetsforbedring i helsevesenet fra UiB og et masterprogram i consulting fra BI. Liv Heidi har tidligere bla. jobbet som daglig leder ved Legevakta i Drammensregionen IKS, vært Helse-og omsorgssjef i Lier kommune, prosjektleder for Demenslinjen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, prosjektleder for Gjennombruddsprosjekt Sykehjemsmedisin i Legeforeningen og prosjektleder for Sykepleierforbundets 100 års jubileum. I Sykepleierforbundet jobbet hun også med kompetanse- og lederutvikling som seniorrådgiver i HR avdelingen.