Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra Oslo og Bødo kommune, Helsedirektoratet og Nasjonalt velferdsteknologiprogram: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske nyvinninger rulles ut i norsk helsevesen og gjennom nye verktøy og apper har det blitt utviklet løsninger som hjelper pasienter hjemmefra. Hør mer om dette i følgende sesjon.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

av Liv Heidi Brattås Remo, Programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet ved avdeling velferdsteknologi og rehabilitering.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er inne i sluttfasen og skulle i utgangspunktet vare ut 2020. I statsbudsjettet for 2021 er det nå bevilget midler til ett års forlengelse av programmet. Helse- og omsorgsdepartementet har nettopp fått overlevert en samlet anbefaling fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram, bestående av Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS om strategi  for videre arbeid med implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene fra og med 2021. Flere andre aktører, herunder fylkesmennene, har også gitt innspill til denne anbefalingen. I dette innlegget presenteres noen av de sentrale elementene i anbefalingen.

Hjemmeoppfølging og VIS 2.0

av Hanne Eggen, prosjektleder for VIS 2.0 og er Teamleder for velferdsteknologi i Bydel Grünerløkka.

Presentasjonen vil handle om digital hjemmeoppfølging og prosjektet VIS 2.0 som er et samarbeid mellom bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus. I sitt foredrag vil Hanne komme nærmere inn på hva digital hjemmeoppfølging er og hvilke pasientgrupper som det passer best for. Deretter vil resultatene legges frem.

«Smart Helse – Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke»

av Vibeke Tellmann, Rådgiver velferdsteknologi

Vibeke jobber i dag som prosjektleder for prosjektet «Smart Helse – Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke». Prosjektet har som hovedmål å teste ut en ny måte og levere helsetjenester på.

Status i utprøvingen

av Siw H. Myhrer, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Utprøving av digital hjemmeoppfølging er en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram. Innlegget handler om status i utprøvingen, effekter av covid-19, utfordringer og hvordan utprøvingen kan gi et best mulig grunnlag for videre anbefalinger.

Moderator: Bjørnar Alexander Andreassen

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.