Covid-19 – hvordan håndterer Norge pandemien?

Covid-19 førte for helsevesenet til en enorm omstrukturering av den hverdagslig arbeidsflyten. Ikke bare ble tusenvis av nordmenn smittet på kort tid, som var belastende for det norske helsevesenet, men pandemien førte også til sykehus, legekontorer, hjemmesykepleien og de fleste andre i primær- og spesialisthelsetjenestene måtte endre gjøremåte over natta. 

Digitaliseringen av helsesektoren har pågått i mange år, men pandemien førte til at innføring av  ny teknologi raskt måtte gires opp. Det medførte blant annet til en hasteinnføring og opplæring i bruk av videokonsultasjon. 

Hvordan har Norge taklet pandemien? Og hva kan vi lære av det for fremtidig innføring av teknologi?

Og hvor er vi nå – når den andre bølgen av pandemien tar grep om Europa og Norge.

I dialogen har vi med oss: Anne-Karin Rime, visepresident i Den norske legeforeningen, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, og Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse og Stein Olav Skrøvseth fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Moderator: Fredrik Syversen, IKT-Norge

 

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.