Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime er visepresident i Legeforeningen og leder av Norsk overlegeforening.