Anne Kristin Vie

Anne Kristin Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet. Her har hun også jobbet som seniorrådgiver i finansgruppen. Tidligere har hun vært byrådssekretær i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.