Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen er fastlege og kommunelege i Stavanger. Han er også styremedlem i Allmennlegeforeningen og Legeforeningens representant i Nasjonalt e-helsestyre.