Just Haffeld

Just Haffeld, konsulent i PA Consulting, er utdannet lege og jurist og er sjefskonsulent i innovasjonsselskapet PA Consulting Group.

I PA bruker han sin kliniske og juridiske kompetanse, samt ledererfaring fra helsetjenestene, inn i flere av
PAs prosjekter. Blant annet er han sekretariatsmedlem og innovasjonsrådgiver i det nasjonale
helseinnovasjonsnettverket InnoMed. Just har flere års erfaring fra legearbeid i alle deler av
helsesektoren, sist som overlege og medisinsk ansvarlig for interkommunal legevakt og KAD i Follo-
regionen. Han har også jobbet som jurist i Legeforeningen, der han hadde særlig ansvar for rådgivning til
næringsdrivende leger. Just bistår nå sykehus, fastleger og kommuner med implementering av digital
hjemmeoppfølging på tvers av sektorer og nivåer.