Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg, konsulent i PA Consulting, er utdannet siviløkonom og er partner i innovasjonsselskapet PA Consulting Group.
Hun leder PAs bidrag inn i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og det landsdekkende
helseinnovasjonsnettverket InnoMed. Grete har mange års erfaring fra arbeid med digital
transformasjon og tjenesteinnovasjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. Hun har dyp
sektorforståelse og har i årevis jobbet sammen med helsepersonell i arbeidet med å utvikle nye
pasientforløp og innføring av teknologi. De siste to årene har Grete bistått Helsedirektoratet i den
nasjonale utprøvingen av digital hjemmeoppfølging, hvor hun har hatt særlig fokus på pasientforløp, og
måling av helseøkonomiske effekter. Hun bistår nå kommuner, fastleger og sykehus på Agder med
implementering av digital hjemmeoppfølging i tjenesten.