Hva skal til for å etablere pasientforløp med digital hjemmeoppfølging?

Bidrag fra PA Consulting i samarbeid med kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet Sykehus. Pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging opplever positive effekter. Samtidig viser forskning fra Danmark klare helseøkonomiske gevinster for flere pasientgrupper på inntil 35% reduksjon av den totale helsekostnaden. På bakgrunn av dette har Danmark valgt å starte nasjonal implementering av digital hjemmeoppfølging på tvers av kommuner og sykehus. Hva skal til for å etablere forløp med digital hjemmeoppfølging i Norge?

I denne filmen får du får høre hvordan norske politikere ser for seg at digital hjemmeoppfølging kan bidra til å sette pasienten i sentrum og løse fremtidige ressursutfordringer, du vil lære om pasientenes opplevelse av tjenesten, og hvordan kommunale sykepleiere, fastleger og klinikere ved Sørlandet sykehus sammen skaper sømløse tjenester. Du får også innblikk i hvilke rammebetingelser spesialisthelsetjenesten, KS, Kreftforeningen og Almennlegeforeningen mener må på plass for at digital hjemmeoppfølging skal kunne bli etablerte tjenester på tvers av helsefelleskapene.

Filmen er utviklet av PA Consulting v/Grete Kvernland-Berg og Just Haffeld i samarbeid med Fabella.

Takk til bidragsyterne:

 • Stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (H)
 • E-helse på Agder v/Morten Lauknes
 • Sykepleiere på telemedisinsk sentral i Arendal kommune
 • Farsund kommune
 • Fastlege og primærhelseteam-sykepleier på Sørlandsparken legesenter
 • Sørlandet Sykehus v/Frode Gallefoss, Inger Alice Ås og Bjørn Bakke
 • Ingrid Ross fra Kreftforeningen
 • Ivar Halvorsen i Almennlegeforeningen
 • Kristin Standal fra KS
 • Christian Skattum fra OuS

Filmen vil i etterkant av EHiN også bli publisert på Vimeo og YouTube

Billetter er tilgjengelig her

10. november 2020 11:00 - 12:00 Sending 2
 • Norsk