Morgendagens journal – hvordan ser den ut og hvem skal lage den?

DIPS inviterer til en innholdsrik seanse der vi sammen med samarbeidspartnere gir innblikk i vår strategi for å nå målsetningen om levere morgendagens journalsystem. Vi vil dele vårt tankesett på hvordan morgendagens e-helse vil se ut, hvor nye samhandlings- og innovasjonsmuligheter realiseres med utgangspunkt i de faktiske arbeidsprosessene i helsetjenesten.

Deltakere: Christian Falkenberg-Jensen, Hanne Kolflaath, Kolbjørn Haarr, Thomas Smedsrud, Tore Dundas, Alexander Theodorsen, Liv Bollvåg, Bjørn Næss m.fl.

Billetter kan fås tak i her

10. november 2020 13.00 - 14.00 Sending 2
  • Norsk