«Avstandsoppfølging via APP» og «Oppfølgingsenheten Frisk»

I denne sejsonen får vi noen Løsninger for hjemmeoppfølging.

Felles pasienter med avstandsoppfølging via APP (DiaLogg)

av Vibeke Tellmann, rådgiver i Bodø kommunes Digitalisering og IKT kontor, og Merete Johansen, prosjektleder i Nordlandssykehuset HF.

Felles pasienter med avstandsoppfølging via APP (DiaLogg) – hvordan samhandle om disse på tvers av tjenestenivå. Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune med innovativt samarbeid.

Nøkkelord: Felles behandlingsplaner; samarbeid om rekruttering av pasienter; samhandling om justering av behandlingsplan

 

Dette foredraget er i samarbeid med Tellu.

 

Spesialisthelsetjenester på nye måter – med digitale verktøy i fremtidens behandling

Av Hege-Anita Bakkejord, Pål Helland og Brita Stanghelle.

«Digital transformasjon handler vel så mye om mennesker og organisasjonsutvikling som teknologi», argumenterer Hege-Anita Bakkejord, daglig leder i Spesialisthelsetjenesten Oppfølgingsenheten Frisk.

I august 2019 startet organisasjonen et pilotprosjekt for å etablere digitale verktøy for oppfølging av pasientene. Det som i utgangspunktet skulle være et pilotprosjekt med gradvis implementering over et år, ble plutselig fullt implementert over natten da Norge stengte ned den 12. mars. 

Hege-Anita Bakkejord, sammen med Pål Helland,  psykologspesialist og prosjektleder for digitale løsninger, og Brita Stanghelle, fysioterapeut med PhD og smertefaglig rådgiver diskuterer de deres erfaringer og mulighetene ved digitale verktøy. 

For oppfølgingsenheten Frisk har det vært viktig å inkludere hele organisasjonen gjennom omstillingen. I fremtidens helsevesen er det pasienten som står i fokus. Derfor vil Oppfølgingsenheten Frisk legge fokus på hvordan man kan bygge opp et unikt og tilpasset pasienttilbud – hvilke fordelere har digitale tjenester for en helseorganisasjon? Og hvilke krav stiller det til ledelsen og hele organisasjonen? 

Les mer på https://www.visibacare.com/no/var-losning/

Kontakt Hege-Anita Bakkejord på: Hege-Anita.Bakkejord@oppfrisk.no

Filmen vil i etterkant av EHiN bli publisert på YouTube.

Dette foredraget er i samarbeid med Visiba Care.

 

Billetter kan fås tak i her