Vibeke Tellmann

Vibeke Tellmann er utdannet sykepleier. Hun er ansatt som rådgiver i Bodø kommunes Digitalisering og IKT kontor, i et team som heter ForUT som jobber med forvaltning og utvikling av eHelse.  Vibeke har jobbet med forskjellige utviklingsprosjekt innenfor eHelse og velferdsteknologi i kommunen siden 2014. I dag jobber Vibeke som prosjektleder for prosjektet «Smart Helse – Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke».