Merete Johansen

Merete Johansen, prosjektleder i Nordlandssykehuset HF. Etter over 30 år på teknisk side i IT-bransjen har jeg landet på Nordlandssykehuset og har nå min hittil mest meningsfulle og spennende jobb.  Prosjektleder for innføring av kliniske systemer (bla Dips Arena og Metavision) samt div Innovasjonsprosjekter