Erik M. Hansen

Erik M. Hansen har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Bergen. Forsker/forskningsleder ved Christian Michelsen Research 1983 – 1994, IKT-direktør ved Haukeland Universitetssykehus 1994 – 2004 og adm. dir. i Helse Vest IKT AS fra 2004. Leder av produktstyret for helsenorge.no fra 2018 og leder for styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning fra 2019.