Pasientens Legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i en felles, nasjonal oversikt. I dag er det en mangelfull informasjonsflyt pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk. Dette vil føre til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten til pasienten. Målet er også at legemiddellisten vil føre til tidsbesparelser og effektivisering av helsepersonells arbeidshverdag.

 

I dag er det en mangelfull informasjonsflyt i pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk. Dette vil føre til bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i legemiddelbehandlingen for pasienten.

Et prosjekt i Helse Vest og Bergen kommune er i gang, hvor utprøving av pasientens legemiddelliste nærmer seg startstreken. Fastleger og helsepersonell i kommunens sykehjem og hjemmetjeneste, samt to sykehus – forbereder sammen med legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse, hvordan de skal dele strukturerte legemiddelopplysninger i sanntid.

Sendingen presenterer sentrale aktører (ledelse og klinisk) på vestlandet i arbeidet med PLL. Direktoratet for e-helse bistår utprøvningen og forteller om arbeidet med pasientens legemiddelliste på nasjonalt nivå. 

Det er mulig under sendingen å stille spørsmål via chat/sidebar. Sesjonen ledes av generalsekretæren i Seniornett, Kristin Ruud

Moderator: Kristin Ruud

Billetter kan fås tak i her