Robert Nystuen

Robert Nystuen er avdelingsdirektør for Innsikt og innovasjon, samt programeier for Legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse. Han har bakgrunn innen sykepleie, økonomi og helseinformatikk. Tidligere har han jobbet i Helse Sør-Øst RHF, Vestre Viken HF og Drammen kommune.