Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder BigMed, Oslo universitetssykehus | Principal researcher, DNV GL

Vibeke er sjefsforsker hos DNV GL og leder i dag IKT+ fyrtårnprosjektet BigMed gjennom sin posisjon ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus. Vibeke brenner for å sikre en oppdatert helsetjeneste gjennom opptak av ny teknologi i helsesektoren. Hun har vært instrumentell i utviklingen av DNV GLs forskningsprogram på presisjonsmedisin samt etableringen av Nordic Alliance for Clinical Genomics, samt etableringen av BigMed.