BigMed –konkrete IT-løsninger for å bringe oss ett skritt nærmere presisjonsmedisin i praksis

Etter snart fire år med utvikling, eksperimentering og kunnskapsbygging om klinisk implementering av presisjonsmedisin vil deltakere fra fyrtårnprosjektet BigMed demonstrere noen utvalgte løsninger som ble etablert i prosjektet.

Arbeidet med å effektivisere pipelines for genomiske analyser samt tilgjengelggjøre informasjon til kreftleger som skal ta beslutninger om pasienten er blant noen av mange områder der BigMed har utviklet forslag til tekniske løsninger.

Løsningene som presenteres er:

  • Elektronisk løsning for rekvirering av genetiske analyser
  • Database for deling av enkeltstående genetiske varianter – for å sikre kvalitet på tvers av laboratorier nasjonalt og internasjonalt
  • Automatisk rapportering til kreftregisteret – dobbeltregistering spart gir mer tid til pasienten, bedre kompletthet i dataene og lavere sannsynlighet for feil
  • En plattform for innovasjon på skarpe data

Mer på www.bigmed.no

 

Billetter tilgjengelig her