Sharmini Alagaratnam

Sharmini Alagaratnam, Principal Researcher, DNV GL

Sharmini er forsker i biokjemi (MSc, PhD) og har solid erfaring innen kliniske forskningsprosjekter med fokus på stordata i ulike sykdommer. Hun er ansatt i DNV GLs presisjonsmedisingruppe hvor hun jobber med prosesser tilknyttet sikker håndtering og deling av sensitive helsedata for å muliggjøre implementering av presisjonsmedisin i klinisk praksis.