Lars Retterstøl

Lars Retterstøl, Enhetsleder laboratorielegetjenester, Medisinsk Genetikk, OUS

Lars er utdannet dr.med. 2002  og spesialist i medisinsk genetikk fra 2004. Han har hatt ulike roller ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus. Han har i en årrekke jobbet med genetisk veiledning av pasienter. De siste 10 årene har han arbeidet som overlege og enhetsleder, og  vært medisinsk-faglig ansvarlig ved laboratoriet ved Avdeling for medisinsk genetikk.