Vegar Johansen Dagenborg

Overlege og kirurg, Oslo universitetssykehus. Vegar er spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, og innehar en stilling som konsulentkirurg ved Radiumhospitalet. I 2003 fullførte han medisinstudiet ved St. George’s Hospital Medical School. Deretter gjennomførte han sin kirurgiske trening. Dagenborg har jobbet med metastatisk kolorektal kreft siden 2012 og fullfører en doktorgrad som utforsker det molekylære og immunologiske landskapet i kolorektale levermetastaser. I tillegg er han interessert i å forbedre bruken av medisinske data og store datasett fra registerne, pasientlikhetsverktøy (“Patient similarity tools”) og bruken av genomiske data i klinikken.