Alia Zaka

Ass. prosjektleder BigMed, Oslo universitetssykehus | Avdelingsleder for Utvikling og innovasjon, Sykehuspartner

Alia har vært en del av BigMed i halvannet år som assisterende prosjektleder, og leder utviklings- og innovasjonsavdelingen i Sykehuspartner. Alia har bakgrunn fra IKT-prosjekter, samt drift, utvikling og kvalitetssikring av IKT-systemer fra bestillersiden. Hun har også fartstid fra privat sektor innenfor forskning og utvikling av diagnostiske produkter i biotek-bransjen. Utdannet kjemiingeniør med Msc i bioinformatikk, og brenner for innovative IKT-løsninger for diagnostikk og pasientbehandling.