Lars Erik Laugsand

Lars Erik Laugsand er assisterende klinikksjef Klinikk for Akutt og mottaksmedisin, St. Olavs hospital og overlege Akutten, St. Olavs hospital. Han er førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.