Grunndata – en felles løsning for elektronisk samhandling

Grunndata med sine tilhørende registre er en nasjonal løsning, som er helt sentral for elektroniske samhandlingen. Informasjonen må være riktig og det er viktig at rett person med rett kompetanse gjør endringer på de enkelte virksomhetene. Sesjonen  vil omhandle viktigheten av Grunndata og veien frem til modernisert grunndataplattform med nye tilhørende tjenester.

 

Grunndata

av Ronny Holten Olsen, produktansvarlig for Grunndata og ansatt i Norsk Helsenett, og Wenche Aarland, senior rådgiver i Samhandlingsplattformen i Norsk Helsenett.

Grunndata tar nå steget videre, og er en forutsetning for digitaliseringen av sektoren.  Vi har nå hatt fokus på opprydning for å få kvalitet i tilgangene til Grunndata i dagens grunndataplattform. Vi ser nå på det som treffer sektoren både kommuner, spesialist, helseforvaltningen og fylkeskommuner i forbindelse med Virksomhet og Personell.

 

Persontjenesten – folkeregisterinformasjon på ny grunndataplattform

av Marit Larsen Haarr, Direktoratet for e-helse og er prosjektleder for innføring av Persontjenesten.

Morgendagens Grunndata vil bestå av Person-, Personell- og Virksomhetstjenester og bygges på ny plattform. Persontjenesten er første tjeneste ut og blir kilden for folkeregisterinformasjon for helsetjenesten i Norge fra 2021. Mange helsevirksomheter benytter i dag folkeregisteropplysninger fra Personregisteret (PREG) hos NHN. Persontjenesten vil tilby sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon. PREG skrus av 31.12.2022, og skal erstattes med Persontjenesten.

 

Samhandlingsprosessen mellom allmennlegene og Akutten

av Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef ved klinikk for Akutt- og Mottaksmedisin ved St. Olavs hospital, Tor Magne Johnsen, fastlege ved Midtbyen Legesenter og universitetslektor ved NTNU, og Peter Dietrich Jost, redaktør for Norsk Helseinformatikk AS.

I 2018 tok Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef ved klinikk for Akutt- og Mottaksmedisin ved St. Olavs hospital, initiativ til å lage samhandlingsrutiner for hyppige innleggelsesdiagnoser. Målsetningen er å effektivisere, forenkle og øke kvaliteten på behandlingen og samhandlingen rundt pasienter med «volumdiagnoser» på Akutten. Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) ble valgt som plattform til å kommunisere rutinene mellom spesialist- og primærhelsetjeneste. Flere av rutinene er godt etablerte nå og har hatt ønsket effekt. Per i dag er 10 samhandlingsrutiner publisert i NEL. Foredragsholderne ønsker å presentere samhandlingsprosessen mellom allmennlegene og Akutten, St. Olavs hospital. Nøkkelfaktorer for suksess blir omtalt, som inkluderer både digital og analog informasjon & kommunikasjon, samt god organisasjon og egnet infrastruktur.

 

Billetter tilgjengelig her