Hva er Helseanalyseplattformen og hvordan vil den fungere?

Norge har helsedata i verdensklasse, men det utnyttede potensialet er enormt. I dag er det for komplisert og tidkrevende å få tak i helsedata. Dette gjør at forskning tar for lang tid, og at viktige hypoteser om sammenhenger mellom sykdommer aldri blir utforsket.

Helseanalyseplattformen (HAP), som er et av de store prosjektene til Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse, svarer på denne utfordringen.

Helseanalyseplattformen skal være en sikker teknisk plattform som forenkler tilgangen til helsedata, og legger til rette for avanserte analyser på tvers av datakilder. Plattformen vil være et vesentlig bidrag til mer og bedre helseforskning, utvikling av behandlingsmetoder og legemidler, bedre styringsgrunnlag og styrket personvern for innbyggerne.

I denne sesjonen gir Marianne Braaten og Bjørn Holstad fra Helsedataprogrammet både en innføring i Helseanalyseplattformen, og en mer detaljert beskrivelse av hvordan den vil fungere.

Agenda for sesjonen: 

  1. Slik blir data lettere tilgjengelig for forskning, samtidig som personvernet styrkes. Overordnet informasjon om målbildet og konseptet, med vekt på gevinsten for forskning og personvern.
  2. Slik blir tjenestene på Helseanalyseplattformen. Hva finnes og hva kommer av søknads- og sakbehandlingstjenester og data- og analysetjenester på Helseanalyseplattformen.
  3. Helseanalyseplattformen som et analyseøkosystem. Slik vil dataflyt, verktøy og tjenester henge sammen.
  4. Hvordan kan modellen brukes for tilgjengeliggjøring av andre typer data? Om hvordan andre kilder enn helsedata kan kobles til HAP-tjenestene, og hvordan modellen kan være til inspirasjon for andre datadelingsprosjekter.

Billetter kan fås tak i her

11. november 2020 14:00 - 15:00 Sending 4
  • Norsk